Prezentacja SP12
Prezentacja SP 12

SBP

EFS

SKO

EFS

Używamy

www.linux.pl
www.gentoo.org
www.apache.org
www.php.net
www.perl.org
www.gimp.org
www.mysql.com

Polecamy

www.firefox.pl
www.thunderbird.pl
www.openoffice.pl
www.clamwin.com
www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html
Wyjątkowy uczeń

Projekt realizowano w roku szkolnym 2013/2014

Wyjątkowy uczeń :: Wyjątkowy uczeń
Wyjątkowy uczeń :: Wyjątkowy uczeń
Wyjątkowy uczeń :: Wyjątkowy uczeń
Wyjątkowy uczeń :: Wyjątkowy uczeń

     "Wyjątkowy uczeń" to projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Wsparcie ma celu zmniejszenie trudności uczniów lub rozwój ich indywidualnego potencjału.
     Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, więc wsparcie dla wszystkich uczniów jest bezpłatne. Mogą zostać nim objęci wszyscy uczniowie pod warunkiem zidentyfikowania trudności w uczeniu się lub uzdolnień.
      Aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach dodatkowych wystarczy zgoda rodziców wyrażona na piśmie .
.....

     W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 12 realizowane są następujące rodzaje zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia:
  • zajęcia rozwijające zainteresowania językowe (język angielski) dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 3. zajęcia specjalistyczne:
  • gimnastyka wyrównawczo-kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
.....

     Wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć wynosi 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.
     Zajęcia rozpoczęły się 23 września i odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w salach oznaczonych logo projektu.
Wyjątkowy uczeń :: Wyjątkowy uczeń

doc  Plan zajęć
doc  Plan zajęć-klasy I
doc  Plan zajęć-klasy II
doc  Plan zajęć-klasy III
.....

     Informacja o wszelkich zmianach dotyczących terminów lub godzin zajęć podawana będzie dzieciom na piśmie.
      Przewidywaną nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić do szkoły pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
     Pisemne usprawiedliwienie nieobecności (zwolnienie lekarskie, przypadki losowe) należy dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu 7 dni.
.....

     Informacji na temat udziału dzieci w projekcie udzielają wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych grupach. Całość koordynuje nauczyciel bibliotekarz-Aleksandra Wielkopolan
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

poniedziałek

Dziś jest poniedziałek, 1 marca 2021, imieniny Antoniego, Albina.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi