Prezentacja SP12
Prezentacja SP 12

SBP

EFS

SKO

EFS

Archiwum

Używamy

www.linux.pl
www.gentoo.org
www.apache.org
www.php.net
www.perl.org
www.gimp.org
www.mysql.com

Polecamy

www.firefox.pl
www.thunderbird.pl
www.openoffice.pl
www.clamwin.com
www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html
Wolontariat

Wolontariat
2018-10-15 12:47   Marzena Woźniak
„Ważny jest rodzaj pomocy jaką się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”
Jan Paweł II

REGULAMIN WOLONTARIATU SP 12


I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Do Szkolnego Wolontariatu mogą dołączyć uczniowie klas VII-VIII.
4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

1. Wolontariat nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2. Członkami Klubu może być młodzież szkolna z kl. VII i VIII.
3. Opiekunami Wolontariatu są: wychowawca świetlicy p. Marzena Woźniak oraz pedagog szkolny p. Beata Stefańska.

III. Cele i sposoby działania

1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Czytaj dalej...
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

czwartek

Dziś jest czwartek, 6 sierpnia 2020, imieniny Jakuba, Wincentego.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi