Dzienny rozkład zajęć świetlicowych

     W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

     Świetlica jest przyjazna i "otwarta", dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Rozkład zajęć świetlicowych
7.00 - 8.00
 • Gry i zabawy dowolne w kącikach.
 • Czytanie czasopism / lektura własna.
 • Przygotowanie się do zajęć.

8.00 - 11.30
 • Realizacja zadań statutowych szkoły.
 • Zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. absencja nauczycieli, pełnienie roli opiekuna podczas wycieczek klasowych, zapewnienie opieki dojeżdżającym uczniom klas starszych oraz uczniom nieuczęszczającym na religię
11:30 - 12:15
 • Przygotowania do obiadu.
 • Porządkowanie i wietrzenie sal.
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci nie jedzących obiadów.

12:15 - 17:00
Zajęcia programowe:
 • Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
 • Zabawy sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 • Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
 • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Porządkowanie sal świetlicowych.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

     Opracowała p. Aneta Godson
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

poniedziałek

Dziś jest poniedziałek, 1 marca 2021, imieniny Antoniego, Albina.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi