Nasza świetlica...


Świetlica :: Nasza świetlica...

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą.
Działa w oparciu o Regulamin świetlicy szkolnej SP 12.
Uczęszczają do niej uczniowie z klas I-III
oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie z klas IV- VI.
Mieści się w sali nr 231.

Świetlica :: Nasza świetlica...
Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-17.00.
Dzieci w tym czasie są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli.
Wychowawcy dbają, aby czas, który dzieci tu spędzają upływał w miłej, radosnej atmosferze.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających
ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.

Działania nauczycieli pracujących w świetlicy zmierzają do rozwoju zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej naszych podopiecznych.
Świetlica :: Nasza świetlica...

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem
pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.

Świetlica :: Nasza świetlica...
Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami.

Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości
dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię.Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy uczniom racjonalny wypoczynek i pobyt na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dzieci.
Świetlica :: Nasza świetlica...

Każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wychowawcy dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw.

Świetlica :: Nasza świetlica...
Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania, jest to bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.

Priorytetem w pracy opiekuńczo- wychowawczej jest bezpieczeństwo uczniów. Wychowawcy świetlicy dbają, by każde dziecko miło i efektywnie spędzało czas w szkole przed lekcjami i po ich ukończeniu.

Świetlica w naszej szkole jest miejscem
gdzie można miło i pożytecznie spędzać czas.

Świetlica :: Nasza świetlica...

Świetlica :: Nasza świetlica...
Świetlica :: Nasza świetlica...
Opracowały:
Aneta Godson, Wioletta Luniak, Anna Odziemek, Marzena Woźniak
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

czwartek

Dziś jest czwartek, 25 lutego 2021, imieniny Cezarego, Wiktora.Na obiad: ryżanka oraz schab w sosie własnym, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot.

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi