Radosna Szkoła
Ostatnia modyfikacja: 2011-02-03
     Zgodnie z założeniami programu "Radosna Szkoła" złoty wiek motoryczności to czas dynamicznego rozwoju zdolności motorycznych dziecka, który będzie miał wpływ na poziom możliwości ruchowych w późniejszym wieku.
Radosna Szkoła :: Radosna Szkoła

     Program "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nową Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku między innymi z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie.

Celem stworzenia Sal Zabaw jest:
- ułatwienie 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci,
- zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, właściwej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym,
- kształtowanie koncentracji uwagi, zdolności manualnych i precyzji ruchu,
- stworzenie takich warunków do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Radosna Szkoła :: Radosna Szkoła

     2 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie takiej sali w naszej placówce.
Jest ona wyposażona w:

- pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko naturalnej potrzeby ruchu:
1. miękkie, kolorowe piłki w różnych rozmiarach
2. materace
3. tory przeszkód
4. zestawy drabinek z linami, siatkami

- pomoce dydaktyczne usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki:
1. gry usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
2. układanki
3. inne zabawki dydaktyczne pozwalające na rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci, np. plastycznych, konstrukcyjnych
4. duże, miękkie klocki (różnorodność kształtów, bezpieczne materiały, atrakcyjna kolorystyka)

- pomoce dające możliwość odpoczynku:
1. materace
2. pufy itp.


Regulamin korzystania z sali zabaw

1. Sala zabaw jest przeznaczona do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi.

2. Sala jest przeznaczona dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III.

3. Sala jest dostępna zgodnie z ramowym rozkładem korzystania:
w godzinach 8.15 – 11.45 korzystają uczniowie klas 0-III pod kierunkiem nauczycieli wychowawców; w godz. 12.05 – 17.00 sala zabaw pozostaje do dyspozycji nauczycieli świetlicy.

4. Klucze do sali i magazynku pobiera nauczyciel z sekretariatu szkoły i odnotowuje to w Zeszycie korzystania z sali zabaw. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć nauczyciel zobowiązany jest do pozostawienia kluczy w sekretariacie lub, w przypadku jego zamknięcia, pokoju nauczycielskim. Zapasowe klucze znajdują się u kierownika gospodarczego szkoły.

5. Uczniowie przebywają w sali tylko w obecności nauczyciela prowadzącego.

6. Dzieci po wejściu do sali zostawiają obuwie na regale, a nauczyciele zakładają ochraniacze lub pozostają bez obuwia. Plecaki uczniowie pozostawiają w pomieszczeniu pomocniczym obok sali.

7. Podczas przebywania w sali zabrania się spożywania napojów i jedzenia.

8. Uczniowie ćwiczą w strojach zapewniających komfort oraz pełną swobodę.

9. Uczniowie uczestniczący w zabawach oddają na przechowanie nauczycielowi drobny sprzęt elektroniczny, biżuterię (długie kolczyki, łańcuszki) oraz inne przedmioty mogące stwarzać niebezpieczne sytuacje.

10. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zgłaszane są bezzwłocznie do kierownika gospodarczego.

11. Udostępnione zabawki i sprzęt wykorzystywane są przez uczniów zgodnie z przeznaczeniem, które po zakończeniu zajęć odkładamy na swoje miejsce.

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za ład i porządek, stan pomocy dydaktycznych i wietrzenie sali.

Radosna Szkoła :: Radosna Szkoła

opracowała Agata Kucharczyk
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

czwartek

Dziś jest czwartek, 25 lutego 2021, imieniny Cezarego, Wiktora.Na obiad: ryżanka oraz schab w sosie własnym, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot.

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi