Terapia pedagogiczna

     Szkoła Podstawowa nr 12 jest jedną z nielicznych placówek oświatowych, w których odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
      Są one przeznaczone dla uczniów z klas I - III oraz IV - VI.
SP 12 :: Terapia pedagogiczna

     Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub zdiagnozowaną dysleksją.
     Zajęcia prowadzi się w oparciu o zalecenia zawarte w opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w indywidualnie dostosowanym tempie.

     Mianem dysleksji określa się specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci z normą intelektualną, bez wad słuchu i wzroku, bez schorzeń neurologicznych, bez zaniedbań środowiskowych. To nie jest choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się całe życie.
     Aby dysleksja nie przeszkadzała w życiu konieczna jest terapia. Ryzyko dysleksji objawia się już przedszkolu, a niepokojące objawy to: opóźniony rozwój ruchowy w zakresie MD i MM, zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, koordynacja wzrokowo - ruchowa, opóźnione funkcje językowe/mowa, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała
i przestrzeni. Na zajęciach terapii pedagogicznej, dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom polisensorycznie kształcimy: koncentrację uwagi, sprawność manualną, percepcję słuchową, orientację. Wszystkie te ćwiczenia służą jednemu celowi: aby nauka czytania i pisania przebiegała sprawnie. Rodzice także mogą pomóc swojemu dziecku, stosując konsekwentnie następujące zasady pracy z dzieckiem:
  • Wyjaśnić cel zadania domowego
  • Zapewnić ciszę i spokój
  • Pilnować porządku na biurku
  • Przyzwyczajać do codziennego czytania
  • Czytać z dzieckiem na głos
  • Robić przerwy w pracy
  • Wyrabiać czujność ortograficzną
Wszystkim zainteresowanym rodzicom polecam "Dyktando w 10 punktach z komentarzem ortograficznym" opracowane przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz.
Opracowanie: Teresa Okraska
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

sobota

Dziś jest sobota, 25 stycznia 2020, imieniny Miłosza, Tatiany.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi