Nasza szkoła...

SP 12 :: Nasza szkoła...
     Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność w 1985 roku. Siedzibą szkoły jest funkcjonalny budynek przy ul. Jurczyńskiego 1/3.
     Od 1999 roku jesteśmy placówką państwową realizującą program 6-letniej szkoły podstawowej zatwierdzony przez MEN.
     Dyrektorem szkoły jest mgr Anna Wróblewska.
     Naszym patronem jest Marian Batko.
     W bieżącym roku szkolnym uczy się w naszej placówce 285 uczniów. Naszą radę pedagogiczną tworzy 29 nauczycieli.

     Nasze wartości to
MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, MĄDROŚĆ

     Mamy znakomite warunki do nauki i zabawy, sportu i zajęć pozalekcyjnych.
      Posiadamy certyfikaty
     Duży nacisk kładziemy na sport, ruch i taniec. Ułatwiają nam
to zadanie: kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik", duża sala gimnastyczna oraz sala do zajęć muzyczno-rytmicznych i nauki tańca.

     Realizujemy innowację o charakterze programowym
"Roztańczona klasa".


     

Nasze główne uroczystości to:

 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Dzień patrona szkoły
 • Dzień Edukacji
 • Dzień Dziecka
 • Dzień sportu
 • Bal karnawałowy
 • Uroczystości klasowe (Wigilie, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet.

     Szkoła prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z rodzicami. Rodzice należący do Rad Klasowych tworzą Szkolną Radę Rodziców i biorą czynny udział w życiu szkoły:
 • uczestniczą w organizacji imprez ogólnoszkolnych
 • organizują imprezy klasowe dla dzieci
 • mogą wyrazić swoje opinie na temat obowiązujących zasad, a także proponować swoje zmiany

     

Współpracujemy z:


     

Oferta SP 12

 • opieka i bezpieczny pobyt w świetlicy szkolnej w godz. 7 - 17
 • smaczne obiady i ciepły napój do drugiego śniadania
 • doświadczona i ambitna kadra nauczycielska
 • kolorowe sale lekcyjne i korytarze
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych
 • zajęcia ruchowe: gry i zabawy ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna
 • chór szkolny
 • zespół tańca hip-hop "Czarne Stopy"
 • bezpieczna droga do szkoły

     Nasi uczniowie zdają egzamin końcowy po szkole podstawowej z bardzo dobrymi wynikami.

     Każdego roku odnawiamy sale lekcyjne.

     Nasza szkoła jest czysta, kolorowa i wesoła.

     Mamy duży teren wokół szkoły.

     Samorząd Uczniowski i mediatorzy szkolni reprezentują nasze interesy wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli.

Mamy Rzecznika Praw Dziecka.

W naszej szkole działa grupa teatralna, drużyna zuchowa i harcerska oraz przedmiotowe koła zainteresowań.

 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

sobota

Dziś jest sobota, 25 maja 2019, imieniny Magdaleny, Urbana.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi