Prezentacja SP12
Prezentacja SP 12

SBP

EFS

SKO

EFS

Archiwum

Używamy

www.linux.pl
www.gentoo.org
www.apache.org
www.php.net
www.perl.org
www.gimp.org
www.mysql.com

Polecamy

www.firefox.pl
www.thunderbird.pl
www.openoffice.pl
www.clamwin.com
www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html
Aktualności - SP 12

Aktualny wniosek przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej
2018-08-31 16:54   Ewa Jarecka, Aneta Godson, Marzena Woźniak
     Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     Prosimy o ponowne wypełnienie aktualnej karty zgłoszenia przyjęcia dziecka do świetlicy. Aktualny wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej.
     
Nauczycielki świetlicy
Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018r. /poniedziałek/
   
3 września 2018 roku
SP 12 :: Aktualności - SP 12
• Godz. 8,00 – msza w kościele parafialnym z udziałem sztandaru szkoły;

• Godz. 9,30 - klasy IV-VIII - spotkanie uczniów z wychowawcami;

• Uwaga! klasa VIb i VIIIa - spotkanie z wychowawcą o godz. 9,15;

• Godz. 10,00 - uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
dla klas I-III przedstawicieli klas IV-VIII oraz uczniów nowo przyjętych – sala gimnastyczna;

• Godz. 11,00 – kl. I-III spotkanie uczniów z wychowawcami;

• Świetlica czynna w tym dniu od 7,00-17,00.
]
SP 12 :: Aktualności - SP 12
Informacja dla uczniów - dot. próby przedstawienia!
2018-08-27 19:55   Małgorzata Rudnicka-Toczek
UWAGA!
Informacja dla uczniów, którzy wystąpią podczas rozpoczęcia roku szkolnego we własnej interpretacji "Rzepki" J. Tuwima!

Pierwsza próba odbędzie się w czwartek - 30.08.2018r.
w godzinach 13.15 - 14.00.
Kolejne próby odbędą się 31.08.2018r. oraz 03.09.2018r.
Godziny zostaną ustalone podczas czwartkowego spotkania.
Serdecznie zapraszam.

Małgorzata Rudnicka-Toczek
Informacje o opłatach za wyżywienie
   
SP 12 :: Aktualności - SP 12
UWAGA - tylko uczniowie SP 12
     Informujemy, że osoby chętne do korzystania z obiadów od września zobowiązane są w dniach 3-7 września 2018 r. podpisać umowę (będącą zgłoszeniem dziecka do korzystania z wyżywienia). Na tej podstawie wydawane będą abonamenty obiadowe na wrzesień.
      W kolejnych miesiącach abonamenty zapisanym dzieciom wydawać będą wychowawcy.
Opłaty za korzystanie z wyżywienia będą pobierane z dołu (tzn. do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata np. za wrzesień opłata pomniejszona o odpisy z września będzie pobierana w październiku).
Do dnia 6 października (a następnie do 6 każdego miesiąca) informacja o należnej do zapłaty kwocie będzie podawana Państwu przez wychowawców poszczególnych klas.
Proszę nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość od nauczycieli i wpłacać podaną (dokładnie co do grosza) przez nich kwotę (pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).
     
Opłaty należy dokonywać na konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź, Jurczyńskiego 1/3
45 1560 0013 2030 6096 4000 0006

      W tytule przelewu należy podać:
- nazwa jednostki-SP12
- imię i nazwisko dziecka
- klasa
- opłata za miesiąc
np. SP12, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za wrzesień 2018.

     Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 osobiście w sekretariacie SP12 lub pod telefonem 42 672 94 27. Na tej podstawie będą robione odpisy i pomniejszona kwota do zapłaty.
     Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej i nastąpi od następnego miesiąca.
     Druki umów można pobierać w kasie, w sekretariacie Szkoły lub na stronie internetowej Szkoły.
Wypełnione druki (2 egzemplarze) należy dostarczyć do kasy.

     Praca Kasy:
3 września (poniedziałek)
7:00- 10:00
11:00- 12:00

4 września (wtorek)
8:00- 10:00
12:00- 14:00

5 września (środa)
7:00- 9:00

6 września (czwartek)
8:00- 10:00

7 września (piątek)
8:00- 10:00
     Wydawanie obiadów w miesiącu wrześniu 2018 rozpocznie się od 10.09.2018r. (ze względu na modernizację budynku termin ten może ulec zmianie). Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania dziecka z posiłku.

Specjalista
Aleksandra Paprocka
Przedszkole Miejskie Nr 218
Tel. 42 672 94 26
KORZYSTANIE Z OBIADÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - UMOWA
   
Pozostałe wiadomości (stron: 2)
|<
<
 
1
2
 
>
>|
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

czwartek

Dziś jest czwartek, 25 lutego 2021, imieniny Cezarego, Wiktora.Na obiad: ryżanka oraz schab w sosie własnym, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot.

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi