Strona główna / [main/czytam ]
Prezentacja SP12
Prezentacja SP 12

SBP

EFS

SKO

EFS

Archiwum

Używamy

www.linux.pl
www.gentoo.org
www.apache.org
www.php.net
www.perl.org
www.gimp.org
www.mysql.com

Polecamy

www.firefox.pl
www.thunderbird.pl
www.openoffice.pl
www.clamwin.com
www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html


WAŻNE INFORMACJE

1. Zasady pracy szkoły w sytuacji zagrożenia epidemicznego opisane są w regulaminie zamieszczonym na stronie szkoły.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły w dwóch turach - na 8.15 i na 9.00.
3. Do szkoły może uczęszczać TYLKO uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych – ZALECA SIĘ RODZICOM MIERZENIE DZIECKU TEMPERATURY PRZED WYJŚCIEM DO SZKOŁY.
4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
5. Uczniowie są odprowadzani przez opiekunów do drzwi wejściowych.
6. W celach adaptacyjnych w miesiącu wrześniu rodzic (opiekun) ucznia klasy pierwszej może wejść do wyznaczonej strefy w szatni.
7. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
8. W przestrzeniach wspólnych obowiązkowe są maseczki lub przyłbice (uczniowie przynoszą swoje maseczki lub przyłbice).
9. Przemieszczanie się uczniów po szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum.
10. Uczeń nie zabiera z sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Uczeń powinien posiadać tylko własne przybory i podręczniki.
12. Zaleca się prowadzenie zajęć (w-f i innych) na świeżym powietrzu – uczniowie przynoszą z sobą odpowiednie do takich zajęć ubranie.
13. Nie organizuje się dłuższych wyjść ani wycieczek poza teren szkoły.
14. Zaleca się przyprowadzanie do świetlicy tylko dzieci pozbawionych całkowicie opieki (w warunkach reżimu sanitarnego nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki zbyt dużej liczbie dzieci).
15. W celu ograniczenia ryzyka zakażenia bezpośrednie kontakty z rodzicami zostają ograniczone do minimum.
16. Kontakt z rodzicami w sprawach bieżących odbywa się przez platformę LIBRUS.
17. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych pracownik szkoły natychmiast kontaktuje się z jego opiekunem, który jest zobowiązany do odbioru dziecka oraz powiadomienia szkoły o jego sytuacji zdrowotnej.
18. W przypadku zakażenia koronawirusem (kwarantanny) możliwe jest całkowite lub częściowe przejście na nauczanie zdalne.
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

poniedziałek

Dziś jest poniedziałek, 1 marca 2021, imieniny Antoniego, Albina.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi