Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Biblioteka :: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Biblioteka :: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Biblioteka :: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Regulamin
korzystania ze stanowisk komputerowych
 1. Komputery służą do korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 2. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 4. Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 5. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w planowaniu i tworzeniu dokumentów.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Użytkownik zamierzający skorzystać z własnych nośników danych ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Dopuszczane są one do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 8. Chęć wydrukowania wyszukanych informacji uczeń zgłasza się bibliotekarzowi.
 9. Bibliotekarz nie ma obowiązku drukowania plików, które stanowią indywidualną dokumentację innych pracowników szkoły.
 10. Czas użytkowania stanowiska komputerowego kontroluje bibliotekarz biorąc pod uwagę względy bhp oraz potrzeby oczekujących na dostęp do komputera. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej
  niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
 11. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarzaprzy jednym stanowisku może pracować więcej osób.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi opiekunowi.
 14. Za wszelkie umyślne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

niedziela

Dziś jest niedziela, 27 września 2020, imieniny Damiana, Wincentego.
Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi