Prezentacja SP12
Prezentacja SP 12

SBP

EFS

SKO

EFS

Archiwum

Używamy

www.linux.pl
www.gentoo.org
www.apache.org
www.php.net
www.perl.org
www.gimp.org
www.mysql.com

Polecamy

www.firefox.pl
www.thunderbird.pl
www.openoffice.pl
www.clamwin.com
www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html
Aktualności - SP 12

Szkolny Konkurs Plastyczny

Szkolny Konkurs Plastyczny
dla klas 1-4 „Natura wokół nas”;
dla klas 5-8 „Mural” – projekt;
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi.
Klasa Ib
Cele:
• Wykonanie pracy plastycznej, która zostanie wykorzystana do dekoracji dwóch ścian w wyremontowanej szatni szkolnej;
• Rozwijanie dziecięcej wyobraźni;
• Kształtowanie umiejętności artystycznych;
• Uwrażliwianie na estetykę pomieszczeń oraz przestrzeni wokół nas;
• Poznanie pojęcia „mural” na podstawie przykładów łódzkich murali.

Przedmiot i warunki konkursu:
• Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
klas 1-4 „Natura wokół nas”
i klas 5-8 „Mural” – projekt;
• Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne: dzieci z klas 1-4 inspirowane obserwacją świata przyrody /rośliny, las, łąka, sad itp./, a uczniowie z klas 5-8 inspirowane obserwacją murali naszego miasta;
• Technika plastyczna – malowanie farbami lub rysowanie pastelami;
• Format pracy – A3;
• Wszystkie prace należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika, jego wiek i klasę;
- tytuł pracy;
• Prace należy składać do pani Agaty Kucharczyk /s. 104/ lub pani Anetty Kasprzak vel Rosiak /s. 243/;
• Termin konkursu: od 17 października do 27 października br.;

Ocena prac konkursowych:
• Oceny dokona komisja w składzie: pani dyrektor Anna Wróblewska, pani Agata Kucharczyk, pani Anetta Kasprzak vel Rosiak, pani Aneta Niewiarowska;
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych /1-4, 5-8/;
• W każdej grupie wiekowej zwycięża tylko jedna praca;
• W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność oraz jakość wykonania;
• Nagroda główna to wydruk dwóch zwycięskich prac w trybie wielkoformatowym i zamieszczenie ich na dwóch ścianach w wyremontowanej szatni w formie fototapety;
• Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w różnych pomieszczeniach naszej szkoły.

Agata Kucharczyk, Anetta Kasprzak vel Rosiak

Głosowanie czas zacząć!


Biblioteka

Od 1 (godz.12.00) do 21 października trwa internetowe głosowanie w konkursie
"Tysiąc powodów by czytać".
Logujemy się na stronie: www. empik.com/biblioteki

Do wyszukiwarki wpisujemy:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
lub:
Łódź.

Naszą szkołę reprezentuje plakat Otylii Stępnik wykonany
we współpracy z Zuzanną Antczak i Oliwią Komorowską.
Plakat prezentowany jest w holu I piętra wraz z pozostałymi pracami zgłoszonymi do konkursu. Dziękujemy autorkom wszystkich prac konkursowych.
Biblioteka
Warto przeczytać zalety czytania, które zapisano w piramidzie książek.
Oto wybrane trzy:
...
"Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkryć, że są inni,
którzy myślą, jak my, że mamy prawo do swoich odczuć
i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości."
...
"W książce można zasuszyć czterolistną koniczynę."
...
"Dinozaury nie czytały. Spójrz, co się z nimi stało!"

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Rodzice!
Proszę zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
Uprzejmie informujemy, że plan zajęć pozalekcyjnych uzależniony jest od planu obowiązkowych zajęć nauczycieli i możliwości lokalowych.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019


Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa nr 12
poszukuje
pracownika gospodarczego
w wymiarze etatu
na zastępstwo.
Oferta aktualna od 6 sierpnia 2018 roku.
Praca w godzinach 7.00 - 15.00.

Wolontariat
2018-10-15 12:47   Marzena Woźniak
„Ważny jest rodzaj pomocy jaką się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”
Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Do Szkolnego Wolontariatu mogą dołączyć uczniowie klas VII-VIII.
4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

1. Wolontariat nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2. Członkami Klubu może być młodzież szkolna z kl. VII i VIII.
3. Opiekunami Wolontariatu są: wychowawca świetlicy p. Marzena Woźniak oraz pedagog szkolny p. Beata Stefańska.

III. Cele i sposoby działania

1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Czytaj dalej...
Ślubujemy...
2018-10-12 18:53   Agata Kucharczyk
Klasa Ib
     12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz uroczyście przyjęliśmy Pierwszoklasistów do grona uczniów naszej szkoły. Głos zabrali pani dyrektor Anna Wróblewska oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Waldemar Olczyk.
      Podczas uroczystości pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności w wierszach i piosenkach oraz z dumą złożyły przysięgę:
- Przyrzekamy uczyć się pilnie.
- Przyrzekamy szanować wszystkich, którzy pracują w szkole po to, aby nam było w niej dobrze.
- Będziemy starać się być dobrymi kolegami i koleżankami.
- Chcemy nauką i zachowaniem sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
     Po ślubowaniu i pasowaniu najmłodsi otrzymali szkolne legitymacje i dyplomy, a na zakończenie zaprezentował się zespół wokalny "Tuzinki".
Czytaj dalej...
Po Ślubowaniu
2018-10-12 16:54   Agata Kucharczyk
 grafix.pl  (Klasa Ib )
grafix.pl
     Po uroczystości ślubowania i pasowania pełni emocji uczniowie klasy 1b udali się do klasy, aby świętować to ważne wydarzenie.
      A czekały tu na nich niespodzianki... płonący tort, poczęstunek oraz otrzęsiny, w czasie których trzeba było wykazać się hartem ducha, sprytem oraz szkolnymi umiejętnościami :).
     Próba Wygimnastykowanej Ręki dowiodła umiejętności pisania własnego imienia. Promienny Uśmiech Inspirowany Plasterkiem Cytryny udał się większości dzieci. Cichusiowa Próba Milczenia przy odgłosach lasu wypadła znakomicie. Balonowy Taniec z Gwiazdami ożywił towarzystwo, a Foto Budka cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród barwnych modelek i modeli. W międzyczasie stworzone zostało intergacyjne dzieło plastyczne pt. "Nasza Klasa", które będzie przypominać o jedności grupy.
      W finale zamiast fajerwerków odbyło się wybuchowe siadanie na balonach.
Klasa Ib
Klasa Ib
Czytaj dalej...
Święto Komisji Edukacji Narodowej
2018-10-12 14:17   Katarzyna Pasiak

Rzekę pięknych kwiatów znamy,
tulipanów, róż i bzów.
Dla nauczycieli mamy,
Najpiękniejszy bukiet słów

Klasa IVb

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej,
życzymy Dyrekcji, Nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły wszystkiego najlepszego.

Klasa IVb
Klasa IVb
Klasa IVb
Święto Komisji Edukacji Narodowej
2018-10-12 13:37   Katarzyna Pasiak
     Z okazji z Dnia Nauczyciela oraz ślubowania klas pierwszych odbył się dziś w naszej szkole uroczysty apel.
     Przedstawiciele naszej klasy wraz z pocztem sztandarowym szkoły również brali w nim udział.

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej,
życzymy Dyrekcji, Nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły wszystkiego najlepszego.

Klasa VIIIa
Klasa VIIIa
Klasa VIIIa
Szkolna akcja...
2018-10-09 21:15   Katarzyna Nejman-Lis

Klasa VIa

      Oto przepiękna praca wykonana przez uczennice naszej klasy: Dominikę Małecką, Natalię Grabską i Martynę Sobierajską na konkurs "Tysiąc powodów by czytać".
Niestety nie będzie reprezentowała naszej szkoły, ale bardzo dziękujemy dziewczętom za włożony wysiłek i kreatywną realizację tematu.

      Przy okazji prosimy też o oddawanie głosów na plakat naszych koleżanek z kl. VIb. Akcja internetowa trwa jeszcze do 21 października - należy się zalogować na stronie: www. empik.com/biblioteki i wpisać do wyszukiwarki następującą treść: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi lub: Łódź.
I tym razem może się nam udać! :)
"Polskie Drogi do Niepodległości" konkurs historyczno-plastyczny ...
2018-10-09 19:03   Joanna Dynaburska, Aleksandra Zuchmańska-Wróbel
     Dnia 9 października 2018 roku odbyło się podsumowanie konkursu historyczno-plastycznego, którego celem było przedstawienie wybranej postaci związanej z polskimi "Drogami do Niepodległości". Do organizatora Muzeum Tradycji Niepodległościowych przekazano prace następujących uczniów: K.Woźniaka, A.Grochowskiego, W.Grajewskiej, T.Suligorskiego, M.Pawlaka, N.Grabskiej, W.Maj, N.Toczek, Ł.Wojcieszka i J.Kwiatkowskiej. Życzymy powodzenia:)
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
SP 12 :: Aktualności - SP 12
"Odkrywcy Łodzi. Edycja Niepodległościowa"...
2018-10-09 18:37   Joanna Dynaburska
     Dnia 9 października 2018 roku byliśmy na kolejnej wycieczce w ramach projektu "Odkrywcy Łodzi". W tym roku bierzemy udział już w VI edycji - Niepodległościowej. W ramach projektu poznawaliśmy w naszym mieście miejsca związane z 11 listopadem 1918 rokiem, kiedy łodzianie zaczęli rozbrajać pruskie wojsko. Nie sądziliśmy, że uczestnicy tych zdarzeń byli niewiele starsi od nas:)
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Klasa VIIb
Konkurs "Liściaki jesienne stworki "
2018-10-09 08:24   Ewa Jarecka, Aneta Godson, Marzena Woźniak

Świetlica
Inspirując się twórczością Czesława Rodziewicza – poety oraz autora liściaków – obrazów tworzonych z liści ogłaszamy jesienny konkurs plastyczny

     Regulamin konkursu „Liściaki - jesienne stworki”
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych dzieci z klas I - III
2. Uczestnik konkursu przygotowuje z liści, listeczków, traw i materiałów plastycznych stworka.
3. Format pracy: płaska A - 4
4. Pomysłowość, inwencja twórcza autora nieograniczona.
5. Miejsce składania prac: świetlica szkolna.
6. Termin składania prac: do 29.10.2018r.
7. Prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko, klasa.
8. Na laureatów czekają ciekawe nagrody i dyplomy.
     
Organizatorzy:
Aneta Godson, Ewa Jarecka, Marzena Wożniak.

     źródło obiektu: kreatywna-mama.pl
Dzień Edukacji Narodowej
   
12 października /piątek/
Święto Edukacji Narodowej
dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

· Klasy 5-8 godz. 9,30 – spotkania w klasach z wychowawcami;
· 10,00 - hala Sportowa GP nr 29 – uroczystość Pasowania na Ucznia
dla klas 1-3 oraz delegacji z klas 4-8;
· 11,00-11,30 –spotkania w klasach 1-4 oraz klasy 6b;
· Obiad godz. 11,30;
· Świetlica pracuje 7,00-17,00.
Klasa Ib
Klasa Ib
Pozostałe wiadomości (stron: 888)
|<
<
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
>
>|
 
BIP

Edukacja Globalna

Wf z klasą

Szkoła przyjazna dla 6-latka

Zagłosuj na stronę SP 12:
Zag?osuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

wtorek

Dziś jest wtorek, 16 października 2018, imieniny Florentyny, Ambrożego.Na obiad: koperkowa z makaronem oraz kotlet mielony drobiowy, ziemniaki, marchewka gotowana z groszkiem, kompot/woda

Kontakt

SP 12
im. Mariana Batki
w Łodzi

ul. Jurczyńskiego 1/3
92-306 Łódź
tel. 0-42-672-94-27


Warto Być Dobrym

Kliknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzicielska WWW

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Dziecko w Sieci

Interkl@sa

Strona dzieci sprawnych inaczej

Czarne Stopy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi